Bringsvolden -

OmrådeVera
Gnr
Kart
HovedbrukNord-Vera Vestre
TypeHusmannsplass
StatusNedlagt
Eier
BeliggenhetNord for Auretjønna
HistorikkBringsvolden er en annen plass som har tilknytning til ”Bringsene”. Den er setervold til vestre Nordvera og ligger nord for Auretjønna. Peder Olsen Bringsås født 1805 i Sørvera bosatte seg der en kortere periode i 1830-årene, trolig fra 1830-1839. Han betalte en årlig avgift på 2 daler og 12 skilling. Peder ble i 1829 gift med Siri(Sigrid) Jonsdatter født 1801 i Ulvilla. Peder Olsen Bringsås var også bruker i Nordvera en tid før han og kona i 1869 flyttet til Dyrhaugen i Tromsdalen. Peder døde i 1894 på Søraker i Vinne og kona Siri på Rindsemvald i 1885.
Siste fastboende