Oversikt over beboere og deres bosteder i Helgådalen

300 Beret Haldosdatter - Hovedbosted: Green Øvre

302 Beret Haldosdatter - Hovedbosted: Green Øvre

279 Bereth Paulsdatter - Hovedbosted: Green Øvre

301 David Olsen Åsen - Hovedbosted: Green Øvre

284 Egil Green - Hovedbosted: Green Øvre

280 Erik Green - Hovedbosted: Green Øvre

276 Erik Olsen Green - Hovedbosted: Green Øvre

303 Gundbjørn Andosen Green - Hovedbosted: Green Øvre

278 Gundbjørn Olsen Green - Hovedbosted: Green Øvre

294 Jakop Green - Hovedbosted: Green Øvre

288 Jon Green - Hovedbosted: Green Øvre

296 Jon Pedersen Green - Hovedbosted: Green Øvre

285 Jorunn Green - Hovedbosted: Green Øvre

277 Kristianna Andersdatter - Hovedbosted: Green Øvre

275 Marit Gundbjørnsdatter - Hovedbosted: Green Øvre

289 Nils Green - Hovedbosted: Green Øvre

274 Ole Eriksen Green - Hovedbosted: Green Øvre

297 Ole Jonsen Green - Hovedbosted: Green Øvre

292 Oluf Olufsen - Hovedbosted: Green Øvre

282 Paul Green - Hovedbosted: Green Øvre

295 Peder Green - Hovedbosted: Green Øvre

304 Ranni Olsdatter - Hovedbosted: Green Øvre

293 Rasmus Green - Hovedbosted: Green Øvre

299 Rasmus Olsen Stene - Hovedbosted: Green Øvre

281 Serine Green - Hovedbosted: Green Øvre

287 Sissel Einarsen - Hovedbosted: Green Øvre

298 Siurd Hågensen Levring - Hovedbosted: Green Øvre

283 Sofie Green - Hovedbosted: Green Øvre

286 Sturla Green - Hovedbosted: Green Øvre

290 Tarald Green - Hovedbosted: Green Øvre

291 Tollef Jonsen - Hovedbosted: Green Øvre

305 Edin Green - Hovedbosted: Green Nedre

306 Oline Green - Hovedbosted: Green Nedre

20 Reidar Langdal - Hovedbosted: Green Nedre

320 Eilert Ottermo - Hovedbosted: Øverenget

1895-1937: Øverenget med Jonetta kolstadeng

321 John Anton Lorntsen - Hovedbosted: Øverenget

1886-1895: Øverenget med Josefine Bergitte Wilhelmsdatter

318 Jonetta kolstadeng - Hovedbosted: Øverenget

1895-1937: Øverenget med Eilert Ottermo

322 Josefine Bergitte Wilhelmsdatter - Hovedbosted: Øverenget

1886-1895: Øverenget med John Anton Lorntsen

319 Marta Kolstadeng - Hovedbosted: Øverenget

1895-1970: Øverenget med NA

22 Else Henriksdatter - Hovedbosted: Haugen

1790-1801: Haugen med Johannes Tostensen Haugen

1820-1825: Ottermoplassen med Johannes Tostensen Haugen

1815-1815: Nordvera Østre med Johannes Tostensen Haugen

21 Johannes Tostensen Haugen - Hovedbosted: Haugen

1790-1801: Haugen med Else Henriksdatter

1820-1825: Ottermoplassen med Else Henriksdatter

1815-1815: Nordvera Østre med Else Henriksdatter

236 Anders Berthilsen Skoknes - Hovedbosted: Skokneset

1849-1865: Skokneset med

238 Anna Mikalsdatter Nessemo - Hovedbosted: Skokneset

1875-1957: Skokneset med Olaus Larsen Skoknes

241 Aslaug Ørtugen - Hovedbosted: Skokneset

1892-1970: Skokneset med Marius Skoknes

243 Åsta Skoknes - Hovedbosted: Skokneset

1928-1978: Skokneset med Jan Nymoen

233 Berthil Christiansen Skoknes - Hovedbosted: Skokneset

1823-1897: Skokneset med Karen Andersdatter Skjækermo

231 Christian Johansen Gulstad Skoknes - Hovedbosted: Skokneset

1820-1867: Skokneset med Marith Jensdatter Haugen

242 Jan Nymoen - Hovedbosted: Skokneset

1928-1978: Skokneset med Åsta Skoknes

234 Karen Andersdatter Skjækermo - Hovedbosted: Skokneset

1823-1897: Skokneset med Berthil Christiansen Skoknes

239 Marit Pedersdatter Slapgårdsenget - Hovedbosted: Skokneset

1875-1881: Skokneset med

1847-1865: Helgåsmoen med Lars Mikkelsen Helgåsvald

232 Marith Jensdatter Haugen - Hovedbosted: Skokneset

1820-1867: Skokneset med Christian Johansen Gulstad Skoknes

240 Marius Skoknes - Hovedbosted: Skokneset

1892-1970: Skokneset med Aslaug Ørtugen

235 Mikael Berthilsen Skoknes - Hovedbosted: Skokneset

1848-1865: Skokneset med

237 Olaus Larsen Skoknes - Hovedbosted: Skokneset

1875-1957: Skokneset med Anna Mikalsdatter Nessemo

172 Arnt Thomassen Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

187 Berith Marta Mikkelsdatter Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1835-1914: Helgås Østre med Ole Jakopsen Overholmen Helgås

190 Bert Martha Mikalsdatter Nessemo - Hovedbosted: Helgås Østre

1867-1940: Helgås Østre med Martinus Olsen Helgås

175 Brynhild Arntsdatter Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1779-1821: Helgås Østre med Lars Jakobsen Byna Helgås

191 Elen Olsdatter Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1878-1885: Helgås Østre med

185 Ellen Olsdatter Kulsli - Hovedbosted: Helgås Østre

1835-1882: Helgås Østre med Mikkel Paulsen Elnes Helgås

167 Erik Olsen Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1700-1715: Helgås Østre med

194 Ingrid Olsdatter Skjækermo - Hovedbosted: Helgås Østre

1899-1940: Helgås Østre med Martin Martinussen Helgås

180 Jakop Olsen Prestegårdsvald - Hovedbosted: Helgås Østre

1833-1839: Helgås Østre med Marit Olsdatter Åkran

188 Johannes Olsen Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1865-1891: Helgås Østre med

192 John Marius Karlsen Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1898-1914: Helgås Østre med

166 Jon Eriksen Jämt - Hovedbosted: Helgås Østre

1650-1679: Helgås Østre med

199 Karl Nessemo - Hovedbosted: Helgås Østre

1962-2003: Helgås Østre med

174 Lars Jakobsen Byna Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

176 Lars Jakobsen Byna Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1779-1821: Helgås Østre med Brynhild Arntsdatter Helgås

198 Magner Nessemo - Hovedbosted: Helgås Østre

1962-2003: Helgås Østre med

181 Marit Olsdatter Åkran - Hovedbosted: Helgås Østre

1833-1839: Helgås Østre med Jakop Olsen Prestegårdsvald

169 Marit Olsdatter Sul - Hovedbosted: Helgås Østre

1723-1739: Helgås Østre med Moses Olsen Sul Helgås

1750-1759: Brattåsen med Moses Olsen Sul Helgås

1790-1815: Brattåsen med Iver Larsen Ottmoen Brattås

177 Marit Pedersdatter Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

171 Marit Rasmusdatter - Hovedbosted: Helgås Østre

1739-1762: Helgås Østre med Tomas Jakobsen Helgås

183 Martha Jonasdatter - Hovedbosted: Helgås Østre

1835-1868: Helgås Østre med Ole Michelsen Helgås

193 Martin Martinussen Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1899-1940: Helgås Østre med Ingrid Olsdatter Skjækermo

189 Martinus Olsen Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1867-1940: Helgås Østre med Bert Martha Mikalsdatter Nessemo

184 Mikkel Paulsen Elnes Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1835-1882: Helgås Østre med Ellen Olsdatter Kulsli

168 Moses Olsen Sul Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1723-1739: Helgås Østre med Marit Olsdatter Sul

1750-1759: Brattåsen med Marit Olsdatter Sul

186 Ole Jakopsen Overholmen Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1835-1914: Helgås Østre med Berith Marta Mikkelsdatter Helgås

196 Ole Johnsen Rønning - Hovedbosted: Helgås Østre

1955-1962: Helgås Østre med

182 Ole Michelsen Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1835-1868: Helgås Østre med Martha Jonasdatter

197 Olga Bergljot Rønning - Hovedbosted: Helgås Østre

178 Peder Larssen Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1783-1860: Helgås Østre med Serianna Bårdsdatter

173 Ragnhild Larsdatter Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

179 Serianna Bårdsdatter - Hovedbosted: Helgås Østre

1783-1860: Helgås Østre med Peder Larssen Helgås

170 Tomas Jakobsen Helgås - Hovedbosted: Helgås Østre

1739-1762: Helgås Østre med Marit Rasmusdatter

201 Anders Olsen Hellan Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1679-1683: Helgås Vestre med Eli Larsd. Helgås

222 Anne Andersd. Overnesset - Hovedbosted: Helgås Vestre

1850-1891: Helgås Vestre med Ole Torstensen Telsneset Helgås

214 Barbro Olsdatter Moen - Hovedbosted: Helgås Vestre

1774-1817: Helgås Vestre med Haldo Andersen Holmen Helgås

204 Berit Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1679-1741: Helgås Vestre med Ole Andersen Helgås

226 Borgny Nessemo - Hovedbosted: Helgås Vestre

1911-1993: Helgås Vestre med Trygve Helgås

202 Eli Larsd. Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1679-1683: Helgås Vestre med Anders Olsen Hellan Helgås

200 Erich Jonsen Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1650-1679: Helgås Vestre med

205 Faste Olsen Helgås Fikse - Hovedbosted: Helgås Vestre

1708-1741: Helgås Vestre med Randi Andersdatter

216 Gunhild Iversdatter Sundby - Hovedbosted: Helgås Vestre

213 Haldo Andersen Holmen Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1774-1817: Helgås Vestre med Barbro Olsdatter Moen

215 Haldo Anderssen Holmen Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

209 Ingeborg Mikkelsdatter - Hovedbosted: Helgås Vestre

1750-1760: Helgås Vestre med Ole Ottesen Ottermo

224 Inger Gustava Olausd. Elnesvald - Hovedbosted: Helgås Vestre

1884-1960: Helgås Vestre med Severin Tomasen Helgås

207 Jakop Olsen Hellan Østre - Hovedbosted: Helgås Vestre

1741-1748: Helgås Vestre med

230 Jens Holmli - Hovedbosted: Helgås Vestre

1967-2004: Helgås Vestre med Tove Kristin Helgås

211 Jon Ågesen Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1760-1772: Helgås Vestre med Randi Bårdsdatter Dillanvald

220 Martha Halvorsdatter - Hovedbosted: Helgås Vestre

1850-1920: Helgås Vestre med Tomas Olsen Helgås

218 Martha Trondsd. Væren - Hovedbosted: Helgås Vestre

1820-1850: Helgås Vestre med Ole Bårdsen

228 Oddveig Bakken - Hovedbosted: Helgås Vestre

1936-2004: Helgås Vestre med Sigmund Ingvar Helgås

203 Ole Andersen Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1679-1741: Helgås Vestre med Berit Helgås

217 Ole Bårdsen - Hovedbosted: Helgås Vestre

1820-1850: Helgås Vestre med Martha Trondsd. Væren

208 Ole Ottesen Ottermo - Hovedbosted: Helgås Vestre

1750-1760: Helgås Vestre med Ingeborg Mikkelsdatter

221 Ole Torstensen Telsneset Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1850-1891: Helgås Vestre med Anne Andersd. Overnesset

206 Randi Andersdatter - Hovedbosted: Helgås Vestre

1708-1741: Helgås Vestre med Faste Olsen Helgås Fikse

212 Randi Bårdsdatter Dillanvald - Hovedbosted: Helgås Vestre

1760-1772: Helgås Vestre med Jon Ågesen Helgås

223 Severin Tomasen Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1884-1960: Helgås Vestre med Inger Gustava Olausd. Elnesvald

227 Sigmund Ingvar Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1936-2004: Helgås Vestre med Oddveig Bakken

219 Tomas Olsen Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1850-1920: Helgås Vestre med Martha Halvorsdatter

210 Tomas Thomassen Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1750-1760: Helgås Vestre med

229 Tove Kristin Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1967-2004: Helgås Vestre med Jens Holmli

225 Trygve Helgås - Hovedbosted: Helgås Vestre

1911-1993: Helgås Vestre med Borgny Nessemo

165 Johanna Olsdatter Ottermo - Hovedbosted: Helgåsmoen

1882-1886: Helgåsmoen med

163 Lars Mikkelsen Helgåsvald - Hovedbosted: Helgåsmoen

1847-1865: Helgåsmoen med Marit Pedersdatter Slapgårdsenget

164 Marit Pedersdatter Slapgårdsenget - Hovedbosted: Helgåsmoen

195 Vilhelm Bengtsson - Hovedbosted: Fjellstad

1946-1954: Helgås Østre med

1954-1994: Fjellstad med

162 Aase Helge - Hovedbosted: Kleppen

1975-2004: Kleppen med Kåre Helge

149 Anders Olsen Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1804-1834: Kleppen med

151 Andreas Olsen Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1832-1849: Kleppen med Anne Pedersd. Gulstad

156 Anne Martha Olsdatter Åkran - Hovedbosted: Kleppen

1834-1869: Julnes Østre med Ole Olsen Julneset Kleppen

1869-1904: Kleppen med Ole Olsen Julneset Kleppen

137 Anne Olsdatter - Hovedbosted: Kleppen

1708-1744: Kleppen med Lars Nilsen

152 Anne Pedersd. Gulstad - Hovedbosted: Kleppen

1832-1849: Kleppen med Andreas Olsen Kleppen

142 Brynhild Tomasdatter Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1745-1775: Kleppen med Ole Larsen Kleppen Tromsdal

139 Ellev Olsen Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1745-1770: Kleppen med Ragnhild Olsdatter Ulvild

135 Guri - Hovedbosted: Kleppen

159 Jakop Frøseth - Hovedbosted: Kleppen

1948-1975: Steinstad med Konstanse Kleppen

1907-1975: Kleppen med Konstanse Kleppen

148 Johanna Olsd Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1800-1835: Kleppen med Ole Pedersen Skjækermoen Kleppen

134 Jon Olsen Windklep - Hovedbosted: Kleppen

1650-1707: Kleppen med

161 Kåre Helge - Hovedbosted: Kleppen

1975-2004: Kleppen med Aase Helge

144 Kirsti Larsd. Kjesbu - Hovedbosted: Kleppen

1775-1786: Kleppen med Tore Jensen Haugen Kleppen

160 Konstanse Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1948-1975: Steinstad med Jakop Frøseth

1907-1975: Kleppen med Jakop Frøseth

136 Lars Nilsen - Hovedbosted: Kleppen

1708-1744: Kleppen med Anne Olsdatter

154 Lisbet Larsdatter Stor-Langdal - Hovedbosted: Kleppen

1850-1869: Kleppen med Ole Olsen Kleppen

146 Magnhild Rasmusdatter Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1786-1831: Kleppen med Ole Andersen Holmen Kleppen

157 Martin Tomasen Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1905-1964: Kleppen med Oline Kleppen

138 Nils - Hovedbosted: Kleppen

1711-1711: Kleppen med

145 Ole Andersen Holmen Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1786-1831: Kleppen med Magnhild Rasmusdatter Kleppen

141 Ole Larsen Kleppen Tromsdal - Hovedbosted: Kleppen

1745-1775: Kleppen med Brynhild Tomasdatter Kleppen

155 Ole Olsen Julneset Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1834-1869: Julnes Østre med Anne Martha Olsdatter Åkran

1869-1904: Kleppen med Anne Martha Olsdatter Åkran

1778-1790: Brattåsen med Marit Andersdatter

153 Ole Olsen Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1819-1838: Kleppen med

1850-1869: Kleppen med Lisbet Larsdatter Stor-Langdal

150 Ole Olsen Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

147 Ole Pedersen Skjækermoen Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1800-1835: Kleppen med Johanna Olsd Kleppen

158 Oline Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1905-1964: Kleppen med Martin Tomasen Kleppen

140 Ragnhild Olsdatter Ulvild - Hovedbosted: Kleppen

1745-1770: Kleppen med Ellev Olsen Kleppen

143 Tore Jensen Haugen Kleppen - Hovedbosted: Kleppen

1775-1786: Kleppen med Kirsti Larsd. Kjesbu

260 Anders Vandvik - Hovedbosted: Kleppen skole

261 Ingeborg Vandvik - Hovedbosted: Kleppen skole

26 Anne Bårdsd. Brattås - Hovedbosted: Brattåsen

1800-1854: Brattåsen med Ole Olsen Brenna

42 Anne Johannesdatter Haugen - Hovedbosted: Brattåsen

1865-1871: Brattåsen med NA

248 Eli Andersdatter - Hovedbosted: Brattåsen

1724-1742: Brattåsen med Peder Larsen

33 Ellen Skoknes - Hovedbosted: Brattåsen

1863-1960: Brattåsen med Olaus Brattås

48 Erik Kristiansen - Hovedbosted: Brattåsen

1705-1716: Brattåsen med

50 Ingeborg - Hovedbosted: Brattåsen

1665-1673: Brattåsen med Kristen Toresen Brattås

253 Iris Skoknes - Hovedbosted: Brattåsen

1962-2004: Brattåsen med Leif Skoknes

23 Iver Larsen Ottmoen Brattås - Hovedbosted: Brattåsen

1790-1815: Brattåsen med Marit Olsdatter Sul

27 Iver Olsen Brattås - Hovedbosted: Brattåsen

1820-1903: Brattåsen med Martha Olsd. Prestgårdsvald

31 Jonetta Paulsdatter Midt-Grundvald - Hovedbosted: Brattåsen

1847-1919: Brattåsen med Martinus Gundersen Brattås

49 Kristen Toresen Brattås - Hovedbosted: Brattåsen

308 Kristen Toresen Brattås - Hovedbosted: Brattåsen

1665-1673: Brattåsen med Ingeborg

250 Laurits Ottermo - Hovedbosted: Brattåsen

1926-1962: Brattåsen med Ragna Skoknes

252 Leif Skoknes - Hovedbosted: Brattåsen

1962-2004: Brattåsen med Iris Skoknes

44 Marit Andersdatter - Hovedbosted: Brattåsen

46 Marit Andersdatter - Hovedbosted: Brattåsen

1762-1777: Brattåsen med Ole Mosesen dy

1778-1790: Brattåsen med Ole Olsen Julneset Kleppen

24 Marit Olsd. Julnesset - Hovedbosted: Brattåsen

28 Martha Olsd. Prestgårdsvald - Hovedbosted: Brattåsen

1820-1903: Brattåsen med Iver Olsen Brattås

30 Martinus Gundersen Brattås - Hovedbosted: Brattåsen

1847-1919: Brattåsen med Jonetta Paulsdatter Midt-Grundvald

32 Olaus Brattås - Hovedbosted: Brattåsen

1863-1960: Brattåsen med Ellen Skoknes

249 Ole Brattås - Hovedbosted: Brattåsen

1897-1978: Brattåsen med

45 Ole Mosesen dy - Hovedbosted: Brattåsen

1762-1777: Brattåsen med Marit Andersdatter

47 Ole Nilsen - Hovedbosted: Brattåsen

1716-1724: Brattåsen med

25 Ole Olsen Brenna - Hovedbosted: Brattåsen

1800-1854: Brattåsen med Anne Bårdsd. Brattås

43 Ole Olsen Julneset - Hovedbosted: Brattåsen

247 Peder Larsen - Hovedbosted: Brattåsen

1724-1742: Brattåsen med Eli Andersdatter

251 Ragna Skoknes - Hovedbosted: Brattåsen

1926-1962: Brattåsen med Laurits Ottermo

29 Ragnhild Jakopsd. Vangstad - Hovedbosted: Brattåsen

1865-1875: Brattåsen med NA

246 Sivert - Hovedbosted: Brattåsen

1673-1705: Brattåsen med

51 Tore Olsen Stormo - Hovedbosted: Brattåsen

1665-1673: Brattåsen med

69 Anders Berthilsen Skoknes - Hovedbosted: Ottermo

78 Anita Helgås - Hovedbosted: Ottermo

1958-2004: Ottermo med Kjell Gunnar Ottermo

57 Anne Jensdatter Elnes - Hovedbosted: Ottermo

1724-1849: Ottermo med Lars Ottersen Ottermo

67 Gunhild Olsdatter Ørtugen - Hovedbosted: Ottermo

1816-1879: Ottermo med Halvor Halvorsen Ottermo

73 Gustav Halvorsen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1882-1973: Ottermo med Karoline Haldorsdatter Væren

244 Gustav Halvorsen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

66 Halvor Halvorsen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1852-1930: Ottermo med Martha Andersdatter Skjækermo

71 Halvor Halvorsen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1816-1879: Ottermo med Gunhild Olsdatter Ørtugen

64 Halvor Knutsen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1814-1848: Ottermo med Lispet Haldorsdatter

60 Jacob Pedersen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1801-1816: Ottermo med Maria Jensdatter

68 John Larsen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1842-1842: Ottermo med

74 Karoline Haldorsdatter Væren - Hovedbosted: Ottermo

1882-1973: Ottermo med Gustav Halvorsen Ottermo

77 Kjell Gunnar Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1958-2004: Ottermo med Anita Helgås

62 Lage Andersen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1814-1881: Ottermo med Lispet Haldorsdatter

52 Lars Ottersen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

56 Lars Ottersen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1645-1710: Ottermo med

58 Lars Ottersen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1724-1803: Ottermo med Marit Torkildsdatter Bjartan

1724-1849: Ottermo med Anne Jensdatter Elnes

70 Lisbeth Halvorsdatter Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

63 Lispet Haldorsdatter - Hovedbosted: Ottermo

1814-1848: Ottermo med Halvor Knutsen Ottermo

1814-1881: Ottermo med Lage Andersen Ottermo

65 Lispet Haldorsdatter - Hovedbosted: Ottermo

245 Margrete Olsdatter Nordgård Seter - Hovedbosted: Ottermo

61 Maria Jensdatter - Hovedbosted: Ottermo

1801-1816: Ottermo med Jacob Pedersen Ottermo

55 Maria Olsdatter Snekkermo - Hovedbosted: Ottermo

1688-1768: Ottermo med Otter Larsen Ottermo

59 Marit Torkildsdatter Bjartan - Hovedbosted: Ottermo

1724-1803: Ottermo med Lars Ottersen Ottermo

72 Martha Andersdatter Skjækermo - Hovedbosted: Ottermo

1852-1930: Ottermo med Halvor Halvorsen Ottermo

53 Otter Larsen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1645-1700: Ottermo med

54 Otter Larsen Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1688-1768: Ottermo med Maria Olsdatter Snekkermo

76 Reidun Evjen - Hovedbosted: Ottermo

1925-2004: Ottermo med Sigbjørn Ottermo

75 Sigbjørn Ottermo - Hovedbosted: Ottermo

1925-2004: Ottermo med Reidun Evjen

4 Agnes Nilsdatter Essing - Hovedbosted: Ottermoplassen

1797-1815: Ottermoplassen med Nils Sivertsen Ottermovald

5 Anders Haldosen Helgåsen Ottermovald - Hovedbosted: Ottermoplassen

1810-1816: Ottermoplassen med Martha Mortensdatter Vera

1819-1830: Nordvera Vestre med Martha Mortensdatter Vera

15 Anne Christophersdatter Ottermovald - Hovedbosted: Ottermoplassen

1849-1850: Ottermoplassen med NA

8 Else Jakopsdatter - Hovedbosted: Ottermoplassen

1844-1899: Ottermoplassen med Ole Olsen Ottermovald

11 Hans Svendsen Ottermovald - Hovedbosted: Ottermoplassen

1784-1800: Brattåsen med

1801-1806: Green Øvre med

1815-1815: Volden med

1816-1819: Brattåsen med Martha Olsdatter Kleppen

1820-1820: Kleppen med Martha Olsdatter Kleppen

1822-1822: Green Øvre med Martha Olsdatter Kleppen

1825-1825: Lillelangdal med Martha Olsdatter Kleppen

1828-1828: Helgås Østre med Martha Olsdatter Kleppen

1830-1835: Ottermoplassen med Martha Olsdatter Kleppen

10 Inger Andersdatter - Hovedbosted: Ottermoplassen

1817-1823: Ottermoplassen med Jakop Johannesen Ottermovald

1824-1836: Nordvera Østre med Jakop Johannesen Ottermovald

2 Inger Sivertsdatter - Hovedbosted: Ottermoplassen

1797-1810: Ottermoplassen med Ole Simonsen Ottermovald

9 Jakop Johannesen Ottermovald - Hovedbosted: Ottermoplassen

1817-1823: Ottermoplassen med Inger Andersdatter

1824-1836: Nordvera Østre med Inger Andersdatter

16 John Brattås - Hovedbosted: Ottermoplassen

1900-1946: Ottermoplassen med Märit Backman

14 Kirsti Larsdatter Ottermo - Hovedbosted: Ottermoplassen

1816-1853: Ottermoplassen med Ole Bardosen Ottermovald

19 Magda Brattås - Hovedbosted: Ottermoplassen

1901-1978: Ottermoplassen med Rudolf Langdal

17 Märit Backman - Hovedbosted: Ottermoplassen

1900-1946: Ottermoplassen med John Brattås

6 Martha Mortensdatter Vera - Hovedbosted: Ottermoplassen

1810-1816: Ottermoplassen med Anders Haldosen Helgåsen Ottermovald

1819-1830: Nordvera Vestre med Anders Haldosen Helgåsen Ottermovald

12 Martha Olsdatter Kleppen - Hovedbosted: Ottermoplassen

1816-1819: Brattåsen med Hans Svendsen Ottermovald

1820-1820: Kleppen med Hans Svendsen Ottermovald

1822-1822: Green Øvre med Hans Svendsen Ottermovald

1825-1825: Lillelangdal med Hans Svendsen Ottermovald

1828-1828: Helgås Østre med Hans Svendsen Ottermovald

1830-1835: Ottermoplassen med Hans Svendsen Ottermovald

317 NA - Hovedbosted: Ottermoplassen

1865-1871: Brattåsen med Anne Johannesdatter Haugen

1865-1875: Brattåsen med Ragnhild Jakopsd. Vangstad

1849-1850: Ottermoplassen med Anne Christophersdatter Ottermovald

1895-1970: Øverenget med Marta Kolstadeng

1928-1963: Strådalen Østre med Åse Ward

1921-1928: Strådalen Vestre med Åse Ward

2004-2007: Sørvera Sørmoen med Tove Annette Valstad

3 Nils Sivertsen Ottermovald - Hovedbosted: Ottermoplassen

1797-1815: Ottermoplassen med Agnes Nilsdatter Essing

13 Ole Bardosen Ottermovald - Hovedbosted: Ottermoplassen

1816-1853: Ottermoplassen med Kirsti Larsdatter Ottermo

7 Ole Olsen Ottermovald - Hovedbosted: Ottermoplassen

1844-1899: Ottermoplassen med Else Jakopsdatter

1 Ole Simonsen Ottermovald - Hovedbosted: Ottermoplassen

1797-1810: Ottermoplassen med Inger Sivertsdatter

18 Rudolf Langdal - Hovedbosted: Ottermoplassen

1901-1978: Ottermoplassen med Magda Brattås

312 Einar Tormod Skoknes - Hovedbosted: Ottermoskogen

1938-1973: Ottermoskogen med Hanna Oline Bakken

313 Hanna Oline Bakken - Hovedbosted: Ottermoskogen

1938-1973: Ottermoskogen med Einar Tormod Skoknes

263 Hanna Skoknes - Hovedbosted: Ottermoskogen

262 Tormod Skoknes - Hovedbosted: Ottermoskogen

90 Andreas Olsen Øver Green - Hovedbosted: Snekkermoen

1823-1874: Snekkermoen med Martha Olsdatter Snekkermo

1874-1897: Julnes Østre med Martha Olsdatter Snekkermo

97 Anna Olsdatter Ottermovald - Hovedbosted: Snekkermoen

1885-1920: Snekkermoen med Hans Nilsen Ørtugen Snekkermo

310 Einar Snekkermo - Hovedbosted: Snekkermoen

1897-1994: Snekkermoen med

98 Eline Snekkermo - Hovedbosted: Snekkermoen

1897-1994: Snekkermoen med

309 Håkon Snekkermo - Hovedbosted: Snekkermoen

1897-1994: Snekkermoen med

96 Hans Nilsen Ørtugen Snekkermo - Hovedbosted: Snekkermoen

1885-1920: Snekkermoen med Anna Olsdatter Ottermovald

87 Ingebor Olsdatter Ørtugen - Hovedbosted: Snekkermoen

1760-1806: Snekkermoen med Thomas Olsen Stene Snekkermo

80 Jon Thomassen Moe - Hovedbosted: Snekkermoen

1660-1690: Snekkermoen med

85 Kirsti Pedersdatter Grunnanvald Brattås - Hovedbosted: Snekkermoen

1751-1760: Snekkermoen med Ole Mosesen Sul

1724-1750: Brattåsen med Ole Mosesen Sul

95 Kjersti Sørensdatter Tronsmo - Hovedbosted: Snekkermoen

1882-1885: Snekkermoen med Ole Olsen Ottermovald Snekkermo

82 Kristoffer Larsen Snekkermoen - Hovedbosted: Snekkermoen

1729-1733: Snekkermoen med Marit Olsdatter Kulsli

89 Maria Andersdatter Green - Hovedbosted: Snekkermoen

1760-1865: Snekkermoen med Ole Thomassen Snekkermo

83 Marit Olsdatter Kulsli - Hovedbosted: Snekkermoen

1729-1733: Snekkermoen med Kristoffer Larsen Snekkermoen

91 Martha Olsdatter Snekkermo - Hovedbosted: Snekkermoen

1823-1874: Snekkermoen med Andreas Olsen Øver Green

1874-1897: Julnes Østre med Andreas Olsen Øver Green

92 Ole Andreassen Snekkermo - Hovedbosted: Snekkermoen

1849-1882: Snekkermoen med Serianna Johnsdatter Nonset

1886-1893: Helgåsmoen med Serianna Johnsdatter Nonset

81 Ole Ellevsen - Hovedbosted: Snekkermoen

1710-1719: Snekkermoen med

84 Ole Mosesen Sul - Hovedbosted: Snekkermoen

1751-1760: Snekkermoen med Kirsti Pedersdatter Grunnanvald Brattås

1724-1750: Brattåsen med Kirsti Pedersdatter Grunnanvald Brattås

94 Ole Olsen Ottermovald Snekkermo - Hovedbosted: Snekkermoen

1882-1885: Snekkermoen med Kjersti Sørensdatter Tronsmo

88 Ole Thomassen Snekkermo - Hovedbosted: Snekkermoen

1760-1865: Snekkermoen med Maria Andersdatter Green

79 Peder Snedicker Moe - Hovedbosted: Snekkermoen

1650-1690: Snekkermoen med

93 Serianna Johnsdatter Nonset - Hovedbosted: Snekkermoen

1849-1882: Snekkermoen med Ole Andreassen Snekkermo

1886-1893: Helgåsmoen med Ole Andreassen Snekkermo

86 Thomas Olsen Stene Snekkermo - Hovedbosted: Snekkermoen

1760-1806: Snekkermoen med Ingebor Olsdatter Ørtugen

115 Åge Jonsen Helmoen - Hovedbosted: Julnes Østre

1806-1848: Julnes Østre med Gjertrud Jonsdatter

125 Anders Andersen Skjækermo - Hovedbosted: Julnes Østre

1880-1952: Julnes Østre med Ellen Olsdatter Åkran

118 Anne Martha Olsdatter Åkran - Hovedbosted: Julnes Østre

109 Anne Olsdatter Mikkelsgård - Hovedbosted: Julnes Østre

1738-1778: Julnes Østre med Jon Larssen

130 Einar Albert Julnes - Hovedbosted: Julnes Østre

1925-2004: Julnes Østre med Margrete Matilde Lundemo

126 Ellen Olsdatter Åkran - Hovedbosted: Julnes Østre

1880-1952: Julnes Østre med Anders Andersen Skjækermo

116 Gjertrud Jonsdatter - Hovedbosted: Julnes Østre

1806-1848: Julnes Østre med Åge Jonsen Helmoen

103 Hans Hansen Julneset - Hovedbosted: Julnes Østre

1650-1666: Julnes Østre med

105 Hans Julneset - Hovedbosted: Julnes Østre

1683-1699: Julnes Østre med

124 Hilda Olausdatter Bakken - Hovedbosted: Julnes Østre

1879-1974: Julnes Østre med Ole Anton Andersen Julnes

122 Inga Martine Johannesd. Holmli - Hovedbosted: Julnes Østre

1879-1974: Julnes Østre med Ole Anton Andersen Julnes

127 Iver Andersen Julnes - Hovedbosted: Julnes Østre

1882-1963: Julnes Østre med

113 Jens Anderssen Kolstad - Hovedbosted: Julnes Østre

1789-1806: Julnes Østre med Kirsten Jensdatter Julneset

110 Jens Bertelsen - Hovedbosted: Julnes Østre

1776-1789: Julnes Østre med Kirsten Kristoffersdatter

129 Johan Magnus Andersen Skjækermo - Hovedbosted: Julnes Østre

1891-1906: Julnes Østre med

108 Jon Larssen - Hovedbosted: Julnes Østre

1738-1778: Julnes Østre med Anne Olsdatter Mikkelsgård

114 Kirsten Jensdatter Julneset - Hovedbosted: Julnes Østre

1789-1806: Julnes Østre med Jens Anderssen Kolstad

111 Kirsten Kristoffersdatter - Hovedbosted: Julnes Østre

1776-1789: Julnes Østre med Jens Bertelsen

133 Kristin Årstad - Hovedbosted: Julnes Østre

1957-2004: Julnes Østre med Ottar Asle Julnes

112 Kristoffer Jensen - Hovedbosted: Julnes Østre

1777-1789: Julnes Østre med

131 Margrete Matilde Lundemo - Hovedbosted: Julnes Østre

1925-2004: Julnes Østre med Einar Albert Julnes

107 Marit Jonsdatter - Hovedbosted: Julnes Østre

1714-1742: Julnes Østre med Svend Olsen Julneset

128 Martha Olsdatter Ørtugen - Hovedbosted: Julnes Østre

1891-1891: Julnes Østre med

120 Martha Paulsdatter Elnes - Hovedbosted: Julnes Østre

1834-1878: Julnes Østre med Ole Olsen Troneskvammet Kulsli

121 Ole Anton Andersen Julnes - Hovedbosted: Julnes Østre

123 Ole Anton Andersen Julnes - Hovedbosted: Julnes Østre

1879-1974: Julnes Østre med Inga Martine Johannesd. Holmli

1879-1974: Julnes Østre med Hilda Olausdatter Bakken

104 Ole Nilsen Julneset - Hovedbosted: Julnes Østre

1666-1680: Julnes Østre med

117 Ole Olsen Julnes - Hovedbosted: Julnes Østre

119 Ole Olsen Troneskvammet Kulsli - Hovedbosted: Julnes Østre

1834-1878: Julnes Østre med Martha Paulsdatter Elnes

132 Ottar Asle Julnes - Hovedbosted: Julnes Østre

1957-2004: Julnes Østre med Kristin Årstad

106 Svend Olsen Julneset - Hovedbosted: Julnes Østre

1714-1742: Julnes Østre med Marit Jonsdatter

307 Anna Lustad - Hovedbosted: Julnes Vestre

270 Geir Lustad - Hovedbosted: Julnes Vestre

271 Grethe Haldorsen - Hovedbosted: Julnes Vestre

267 Iver Julnes - Hovedbosted: Julnes Vestre

268 Martin Lustad - Hovedbosted: Julnes Vestre

269 Mathilde Lustad - Hovedbosted: Julnes Vestre

102 Anne Andersdatter - Hovedbosted: Bastumoen

1891-1893: Bastumoen med

99 Carl - Hovedbosted: Bastumoen

1762-1762: Bastumoen med Kiersten

100 Kiersten - Hovedbosted: Bastumoen

1762-1762: Bastumoen med Carl

101 Ole Olsen (Inderst-Ola) - Hovedbosted: Bastumoen

1891-1909: Bastumoen med

266 Knut Bakken - Hovedbosted: Vangli

265 Torbjørn Julnes - Hovedbosted: Vangli

272 Gunnar Bakken - Hovedbosted: Granlund

273 Margrethe Bakken - Hovedbosted: Granlund

315 Else Kleppen - Hovedbosted: Julnesberget

1949-1974: Julnesberget med Olav Snekkermo

259 Else Snekkermo - Hovedbosted: Julnesberget

314 Olav Snekkermo - Hovedbosted: Julnesberget

258 Olav Snekkermo - Hovedbosted: Julnesberget

1949-1974: Julnesberget med Else Kleppen

255 Karen Mikkelsdatter - Hovedbosted: Moan

1892-1907: Moan med Ole Anton Andreassen Moan

254 Ole Anton Andreassen Moan - Hovedbosted: Moan

1892-1907: Moan med Karen Mikkelsdatter

257 Helga Nessemo - Hovedbosted: Vang

1949-1993: Vang med Konrad Nessemo

256 Konrad Nessemo - Hovedbosted: Vang

1949-1993: Vang med Helga Nessemo

356 Alf Ward - Hovedbosted: Strådalen Vestre

351 Berit Pettersdatter - Hovedbosted: Strådalen Vestre

1887-1928: Strådalen Østre med Per Andersson Ward

1887-1937: Strådalen Vestre med Per Andersson Ward

357 Grethe Holmli - Hovedbosted: Strådalen Vestre

350 Gunhild Halvorsdatter - Hovedbosted: Strådalen Vestre

1860-1897: Strådalen Vestre med Petter Pedersen Strådalen

355 Ingemar Jønsson - Hovedbosted: Strådalen Vestre

1968-1970: Strådalen Vestre med Lilly Ward

354 Lilly Ward - Hovedbosted: Strådalen Vestre

1968-1970: Strådalen Vestre med Ingemar Jønsson

353 Lovise Martine Ellingsen - Hovedbosted: Strådalen Vestre

1898-1968: Strådalen Vestre med Peder Ward

352 Peder Ward - Hovedbosted: Strådalen Vestre

1898-1968: Strådalen Vestre med Lovise Martine Ellingsen

349 Petter Pedersen Strådalen - Hovedbosted: Strådalen Vestre

1860-1897: Strådalen Vestre med Gunhild Halvorsdatter

343 Albert Persson Ward - Hovedbosted: Strådalen Østre

1928-1967: Strådalen Østre med Ingeborg Rønning

1892-1928: Strådalen Vestre med Ingeborg Rønning

346 Åse Ward - Hovedbosted: Strådalen Østre

358 Åse Ward - Hovedbosted: Strådalen Østre

1928-1963: Strådalen Østre med NA

1921-1928: Strådalen Vestre med NA

344 Ingeborg Rønning - Hovedbosted: Strådalen Østre

1928-1967: Strådalen Østre med Albert Persson Ward

1892-1928: Strådalen Vestre med Albert Persson Ward

348 Mali Nilsdatter - Hovedbosted: Strådalen Østre

1837-1886: Strådalen Østre med Ole Pedersen

1837-1886: Strådalen Vestre med Ole Pedersen

340 Ole Pedersen - Hovedbosted: Strådalen Østre

1837-1886: Strådalen Østre med Mali Nilsdatter

1837-1886: Strådalen Vestre med Mali Nilsdatter

347 Ole Pedersen Strådalen - Hovedbosted: Strådalen Østre

1860-1908: Strådalen Østre med Ragnhild Halvorsdatter

342 Per Andersson Ward - Hovedbosted: Strådalen Østre

1887-1928: Strådalen Østre med Berit Pettersdatter

1887-1937: Strådalen Vestre med Berit Pettersdatter

345 Per Ward - Hovedbosted: Strådalen Østre

1928-1995: Strådalen Østre med NA

1925-1928: Strådalen Vestre med NA

341 Ragnhild Halvorsdatter - Hovedbosted: Strådalen Østre

1860-1908: Strådalen Østre med Ole Pedersen Strådalen

444 Andreas Gulstad - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1825-1825: Sørvera Nedigården med NA

456 Arve Gunnar Haldorsen - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1956-2007: Sørvera Nedigården med Bente Irene Lyngås

455 Beate Ward - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1919-2004: Sørvera Nedigården med Knut Haldorsen

457 Bente Irene Lyngås - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1956-2007: Sørvera Nedigården med Arve Gunnar Haldorsen

442 Erik Olsen - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1789-1801: Sørvera Nedigården med Marit Olsdatter

452 Gustav Haldorsen - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1881-1975: Sørvera Nedigården med Julie Rebekka Johannesdatter Gran

450 Haldo Pedersen Bergdal - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1882-1921: Sørvera Nedigården med Karen Anna Haldorsdatter

446 Ingeborg Olsdatter - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1836-1838: Sørvera Nedigården med Lars Larsen

453 Julie Rebekka Johannesdatter Gran - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1881-1975: Sørvera Nedigården med Gustav Haldorsen

451 Karen Anna Haldorsdatter - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1882-1921: Sørvera Nedigården med Haldo Pedersen Bergdal

454 Knut Haldorsen - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1919-2004: Sørvera Nedigården med Beate Ward

445 Lars Larsen - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1836-1838: Sørvera Nedigården med Ingeborg Olsdatter

443 Marit Olsdatter - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1789-1801: Sørvera Nedigården med Erik Olsen

449 Ole Andersen (Ol Andersa) - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1839-1876: Sørvera Nedigården med Siri (Sigrid) Eliasdatter

447 Ole Jonsen Grubben - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1837-1839: Sørvera Nedigården med Siri (Sigrid) Eliasdatter

448 Siri (Sigrid) Eliasdatter - Hovedbosted: Sørvera Nedigården

1837-1839: Sørvera Nedigården med Ole Jonsen Grubben

1839-1876: Sørvera Nedigården med Ole Andersen (Ol Andersa)

503 Aslaug Veie - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1896-2003: Sørvera Sveet med Ingvald Tronsmo

505 Gudrun Henrikka Tronsmo - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1941-2007: Sørvera Sveet med Harald Olsen

504 Harald Olsen - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1941-2007: Sørvera Sveet med Gudrun Henrikka Tronsmo

501 Ingborg Olsdatter - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1850-1885: Sørvera Sveet med Johan Johannessen Fergeberg

502 Ingvald Tronsmo - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1896-2003: Sørvera Sveet med Aslaug Veie

499 Johan Aleks - Hovedbosted: Sørvera Sveet

0-0: Sørvera Sveet med NA

500 Johan Johannessen Fergeberg - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1850-1885: Sørvera Sveet med Ingborg Olsdatter

497 Ole Olsen Sveet - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1850-1872: Sørvera Sveet med Sigrid Olsdatter Sveet

496 Peder Isaksen - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1836-1838: Sørvera Sveet med NA

494 Peder Johnsen - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1800-1801: Sørvera Sveet med Ragnhild Olsdatter

495 Ragnhild Olsdatter - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1800-1801: Sørvera Sveet med Peder Johnsen

506 Rune Tronsmo Olsen - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1973-2007: Sørvera Sveet med Wenche Anita Bratli

498 Sigrid Olsdatter Sveet - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1850-1872: Sørvera Sveet med Ole Olsen Sveet

507 Wenche Anita Bratli - Hovedbosted: Sørvera Sveet

1973-2007: Sørvera Sveet med Rune Tronsmo Olsen

430 Agnes Gunnarsdatter Essing - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1808-1857: Sørvera Sørmoen med Morten Mortensen dy

440 Alvhild Olsen - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1931-2004: Sørvera Sørmoen med Trygve Sisselvold

438 Anna Eliseusdatter Halseth - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1893-1985: Sørvera Sørmoen med Ole Olsen

432 Anne Lardatter Aspaas - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1838-1838: Sørvera Sørmoen med Halvor Ivarsen Meraker

428 Beret Amundsdatter Kveldstad - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1794-1801: Sørvera Sørmoen med Ole Nilsen

436 Beret Marta Olsdatter Elnesvald - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1857-1949: Sørvera Sørmoen med Ole Haldorsen

439 Bernhard Olsen - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1929-1996: Sørvera Sørmoen med NA

491 Einar Haga - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

433 Haldo Andersen Væren - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1857-1902: Sørvera Sørmoen med Sigrid Gjertsdatter Husan

431 Halvor Ivarsen Meraker - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1838-1838: Sørvera Sørmoen med Anne Lardatter Aspaas

489 Kirsti Pedersdatter - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1847-1865: Sørvera Sørmoen med Torstein Eliassen

429 Morten Mortensen dy - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1808-1857: Sørvera Sørmoen med Agnes Gunnarsdatter Essing

435 Ole Haldorsen - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1857-1949: Sørvera Sørmoen med Beret Marta Olsdatter Elnesvald

427 Ole Nilsen - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1794-1801: Sørvera Sørmoen med Beret Amundsdatter Kveldstad

437 Ole Olsen - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1893-1985: Sørvera Sørmoen med Anna Eliseusdatter Halseth

434 Sigrid Gjertsdatter Husan - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1857-1902: Sørvera Sørmoen med Haldo Andersen Væren

492 Sigurd Olsen - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

490 Torstein Eliassen - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1847-1865: Sørvera Sørmoen med Kirsti Pedersdatter

493 Tove Annette Valstad - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

2004-2007: Sørvera Sørmoen med NA

441 Trygve Sisselvold - Hovedbosted: Sørvera Sørmoen

1931-2004: Sørvera Sørmoen med Alvhild Olsen

515 Benjamin Pedersen - Hovedbosted: Sisselvolden

1868-1929: Sisselvolden med Margrethe Johnsdatter

519 Birger Sisselvold - Hovedbosted: Sisselvolden

1922-2007: Sisselvolden med Otelie Wæren

521 Egil Sisselvold - Hovedbosted: Sisselvolden

1961-2007: Sisselvolden med NA

509 Hellena Henrichsdatter - Hovedbosted: Sisselvolden

1801-1801: Sisselvolden med Samuel Eriksen

514 Ingeborg Eriksdatter - Hovedbosted: Sisselvolden

1838-1869: Sisselvolden med Ole Christophersen

512 John Olsen - Hovedbosted: Sisselvolden

1838-1838: Sisselvolden med NA

510 John Olsen Bringsås - Hovedbosted: Sisselvolden

1824-1833: Sisselvolden med Karen Eriksdatter Aasan

511 Karen Eriksdatter Aasan - Hovedbosted: Sisselvolden

1824-1833: Sisselvolden med John Olsen Bringsås

517 Karl Martin Haldorsen - Hovedbosted: Sisselvolden

1878-1973: Sisselvolden med Maria Benjaminsdatter Sisselvold

516 Margrethe Johnsdatter - Hovedbosted: Sisselvolden

1868-1929: Sisselvolden med Benjamin Pedersen

518 Maria Benjaminsdatter Sisselvold - Hovedbosted: Sisselvolden

1878-1973: Sisselvolden med Karl Martin Haldorsen

513 Ole Christophersen - Hovedbosted: Sisselvolden

1838-1869: Sisselvolden med Ingeborg Eriksdatter

520 Otelie Wæren - Hovedbosted: Sisselvolden

1922-2007: Sisselvolden med Birger Sisselvold

508 Samuel Eriksen - Hovedbosted: Sisselvolden

1801-1801: Sisselvolden med Hellena Henrichsdatter

463 Anders Nordvera Østre - Hovedbosted: Nordvera Østre

1836-1838: Nordvera Østre med NA

471 Anne Torsteinsdatter - Hovedbosted: Nordvera Østre

1848-1850: Nordvera Østre med Johannes Ingebrigtsen

467 Berit Pedersdatter - Hovedbosted: Nordvera Østre

1847-1853: Nordvera Østre med Jon Hansen

480 Borghild Sjømæling - Hovedbosted: Nordvera Østre

1908-1997: Nordvera Østre med Einar Johansen Væren

482 Brit Eldbjørg Wæren - Hovedbosted: Nordvera Østre

1949-2007: Nordvera Østre med Jostein Prestmo

479 Einar Johansen Væren - Hovedbosted: Nordvera Østre

1908-1997: Nordvera Østre med Borghild Sjømæling

458 Gudmund Hansen - Hovedbosted: Nordvera Østre

1801-1814: Nordvera Østre med Kirsti Andersdatter

476 Gurianna Martinusdatter Brattås - Hovedbosted: Nordvera Østre

1865-1959: Nordvera Østre med Johan Magnus Johannesen Væren

475 Johan Magnus Johannesen Væren - Hovedbosted: Nordvera Østre

1865-1959: Nordvera Østre med Gurianna Martinusdatter Brattås

464 Johannes Eriksen - Hovedbosted: Nordvera Østre

1835-1846: Nordvera Østre med Sigrid Thomasdatter Aabakk

470 Johannes Ingebrigtsen - Hovedbosted: Nordvera Østre

1848-1850: Nordvera Østre med Anne Torsteinsdatter

1850-1882: Nordvera Østre med Martha Johnsdatter

477 Johannes Johansen Væren - Hovedbosted: Nordvera Østre

1895-1931: Nordvera Østre med NA

473 John Pedersen Bringsås - Hovedbosted: Nordvera Østre

1882-1899: Nordvera Østre med Mali Johnsdatter

460 Jon Hansen - Hovedbosted: Nordvera Østre

1815-1820: Nordvera Østre med Kirsten Haldorsdatter

1847-1853: Nordvera Østre med Berit Pedersdatter

465 Jon Hansen Væren - Hovedbosted: Nordvera Østre

481 Jostein Prestmo - Hovedbosted: Nordvera Østre

1949-2007: Nordvera Østre med Brit Eldbjørg Wæren

461 Kirsten Haldorsdatter - Hovedbosted: Nordvera Østre

1815-1820: Nordvera Østre med Jon Hansen

459 Kirsti Andersdatter - Hovedbosted: Nordvera Østre

1801-1814: Nordvera Østre med Gudmund Hansen

462 Lucas Jonsen Væren - Hovedbosted: Nordvera Østre

1815-1815: Nordvera Østre med NA

474 Mali Johnsdatter - Hovedbosted: Nordvera Østre

1882-1899: Nordvera Østre med John Pedersen Bringsås

469 Marit Eriksdatter - Hovedbosted: Nordvera Østre

1856-1887: Nordvera Østre med Ole Torsteinsen Lille-Kvernmo

472 Martha Johnsdatter - Hovedbosted: Nordvera Østre

1850-1882: Nordvera Østre med Johannes Ingebrigtsen

468 Ole Torsteinsen Lille-Kvernmo - Hovedbosted: Nordvera Østre

1856-1887: Nordvera Østre med Marit Eriksdatter

466 Sigrid Thomasdatter Aabakk - Hovedbosted: Nordvera Østre

1835-1846: Nordvera Østre med Johannes Eriksen

478 Sigurd Johansen Væren - Hovedbosted: Nordvera Østre

1904-1980: Nordvera Østre med NA

404 Anders Olsen - Hovedbosted: Nordvera Vestre

418 Anders Olsen Væren - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1815-1845: Nordvera Vestre med Anne Haldorsdatter

405 Anne Haldorsdatter - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1815-1845: Nordvera Vestre med Anders Olsen Væren

409 Anne Haldorsdatter Høen - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1869-1882: Nordvera Vestre med Peder Pedersen

416 Gunnlaug Pettersen - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1935-2007: Nordvera Vestre med Henrik Hoel Woll

412 Halvard Pettersen - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1895-1930: Nordvera Vestre med Martha Johnsdatter

417 Henrik Hoel Woll - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1935-2007: Nordvera Vestre med Gunnlaug Pettersen

415 Ingeborg Anna Johansdatter - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1931-2002: Nordvera Vestre med Petter Pettersen

411 Ingeborg Jonsdatter - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1882-1921: Nordvera Vestre med John Johnsen Nyhusgjerdet

410 John Johnsen Nyhusgjerdet - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1882-1921: Nordvera Vestre med Ingeborg Jonsdatter

403 Martha Andersdatter - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1801-1819: Nordvera Vestre med Morten Mortensen

413 Martha Johnsdatter - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1895-1930: Nordvera Vestre med Halvard Pettersen

402 Morten Mortensen - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1801-1819: Nordvera Vestre med Martha Andersdatter

406 Peder Olsen Bringsås - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1840-1869: Nordvera Vestre med Siri Jonsdatter

1830-1839: Bringsvolden med Siri Jonsdatter

408 Peder Pedersen - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1869-1882: Nordvera Vestre med Anne Haldorsdatter Høen

414 Petter Pettersen - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1931-2002: Nordvera Vestre med Ingeborg Anna Johansdatter

407 Siri Jonsdatter - Hovedbosted: Nordvera Vestre

1840-1869: Nordvera Vestre med Peder Olsen Bringsås

1830-1839: Bringsvolden med Peder Olsen Bringsås

384 Andreas Tronsen - Hovedbosted: Tronsmoen

1825-1825: Tronsmoen med Kirsti Eliasdatter

392 Berte Andersdatter - Hovedbosted: Tronsmoen

1799-1838: Tronsmoen med Tron Tronsen

398 Berthe Johannesdatter Åsen - Hovedbosted: Tronsmoen

1907-1993: Tronsmoen med Johannes Tronsmo

397 Henrikka Nilsdatter Stor-Rensjøen - Hovedbosted: Tronsmoen

1907-1939: Tronsmoen med Iver Johannesen

1888-1937: Sørvera Sveet med Iver Johannesen

400 Hildegunn Olsen - Hovedbosted: Tronsmoen

1956-1996: Tronsmoen med Jan Sjømæling

395 Ingeborg Olsdatter Nyhus - Hovedbosted: Tronsmoen

1852-1898: Tronsmoen med Lars Larsen

396 Ingeborg Sørensdatter - Hovedbosted: Tronsmoen

1885-1903: Tronsmoen med Iver Johnsen Funtaunet

387 Iver Johannesen - Hovedbosted: Tronsmoen

1907-1939: Tronsmoen med Henrikka Nilsdatter Stor-Rensjøen

1888-1937: Sørvera Sveet med Henrikka Nilsdatter Stor-Rensjøen

386 Iver Johnsen Funtaunet - Hovedbosted: Tronsmoen

1885-1903: Tronsmoen med Ingeborg Sørensdatter

390 Jan Sjømæling - Hovedbosted: Tronsmoen

1956-1996: Tronsmoen med Hildegunn Olsen

388 Johannes Tronsmo - Hovedbosted: Tronsmoen

1907-1993: Tronsmoen med Berthe Johannesdatter Åsen

484 John Iversen Tronsmo - Hovedbosted: Tronsmoen

1885-1907: Tronsmoen med NA

394 Kirsti Eliasdatter - Hovedbosted: Tronsmoen

1825-1825: Tronsmoen med Andreas Tronsen

385 Lars Larsen - Hovedbosted: Tronsmoen

1852-1898: Tronsmoen med Ingeborg Olsdatter Nyhus

393 Lisbet Danielsdatter - Hovedbosted: Tronsmoen

1799-1801: Tronsmoen med Peder Tronsen

483 Ole Iversen Tronsmo - Hovedbosted: Tronsmoen

1885-1907: Tronsmoen med NA

383 Peder Tronsen - Hovedbosted: Tronsmoen

1799-1801: Tronsmoen med Lisbet Danielsdatter

399 Ruth Tronsmo - Hovedbosted: Tronsmoen

1926-1985: Tronsmoen med Sigvald Sjømæling

389 Sigvald Sjømæling - Hovedbosted: Tronsmoen

1926-1985: Tronsmoen med Ruth Tronsmo

391 Sten Tommy Johansen - Hovedbosted: Tronsmoen

1996-2007: Tronsmoen med Torill Årstad

401 Torill Årstad - Hovedbosted: Tronsmoen

1996-2007: Tronsmoen med Sten Tommy Johansen

382 Tron Tronsen - Hovedbosted: Tronsmoen

1799-1838: Tronsmoen med Berte Andersdatter

364 Anders Andersson Storlunet - Hovedbosted: Storlunet

1815-1841: Storlunet med Gertrud Johansdatter Kulslivald

363 Anders Eriksson Spelman - Hovedbosted: Storlunet

1815-1833: Storlunet med Kerstin Persdotter

371 Arne Storlunet - Hovedbosted: Storlunet

1910-1993: Storlunet med NA

372 Beret Olsdatter - Hovedbosted: Storlunet

1766-1779: Storlunet med Peder Nilsen Væren

375 Gertrud Johansdatter Kulslivald - Hovedbosted: Storlunet

1815-1841: Storlunet med Anders Andersson Storlunet

379 Hanna Marie Thomasdatter Helgås - Hovedbosted: Storlunet

1901-1961: Storlunet med Martin Mikalsen Storlunet

377 Ingeborg Johnsdatter Nyhustrø - Hovedbosted: Storlunet

1841-1887: Storlunet med Peder Eriksen Lillevolden

380 Ingrid Minsås Jønsson - Hovedbosted: Storlunet

1982-2007: Storlunet med Stig Jønsson

367 Iver Olsen Trøbakk - Hovedbosted: Storlunet

1881-1901: Storlunet med Pauline Sørensdatter Byvald

1886-1888: Sørvera Sveet med Pauline Sørensdatter Byvald

376 Karen Olsdatter Prestegårdsvald - Hovedbosted: Storlunet

1837-1837: Storlunet med Sevald Olsen Skavdal

374 Kerstin Persdotter - Hovedbosted: Storlunet

1815-1833: Storlunet med Anders Eriksson Spelman

369 Magne Storlunet - Hovedbosted: Storlunet

1906-1981: Storlunet med NA

368 Martin Mikalsen Storlunet - Hovedbosted: Storlunet

1901-1961: Storlunet med Hanna Marie Thomasdatter Helgås

370 Olaf Storlunet - Hovedbosted: Storlunet

1915-1997: Storlunet med NA

362 Ole Tronsen - Hovedbosted: Storlunet

1800-1801: Storlunet med Peternille Pettersdatter

378 Pauline Sørensdatter Byvald - Hovedbosted: Storlunet

1881-1901: Storlunet med Iver Olsen Trøbakk

1886-1888: Sørvera Sveet med Iver Olsen Trøbakk

366 Peder Eriksen Lillevolden - Hovedbosted: Storlunet

1841-1887: Storlunet med Ingeborg Johnsdatter Nyhustrø

361 Peder Nilsen Væren - Hovedbosted: Storlunet

1766-1779: Storlunet med Beret Olsdatter

373 Peternille Pettersdatter - Hovedbosted: Storlunet

1800-1801: Storlunet med Ole Tronsen

365 Sevald Olsen Skavdal - Hovedbosted: Storlunet

1837-1837: Storlunet med Karen Olsdatter Prestegårdsvald

381 Stig Jønsson - Hovedbosted: Storlunet

1982-2007: Storlunet med Ingrid Minsås Jønsson

419 Arnt Martinus Antonsen - Hovedbosted: Tveråholman

1894-1909: Tveråholman med Marie Andreasdatter Vangstadvald

422 Harald Haugen - Hovedbosted: Tveråholman

425 Johan Rønning - Hovedbosted: Tveråholman

1894-1895: Tveråholman med Julie Rønning

426 Julie Rønning - Hovedbosted: Tveråholman

1894-1895: Tveråholman med Johan Rønning

423 Maren Stornesset - Hovedbosted: Tveråholman

420 Marie Andreasdatter Vangstadvald - Hovedbosted: Tveråholman

1894-1909: Tveråholman med Arnt Martinus Antonsen

424 Marta Haldorsen - Hovedbosted: Tveråholman

421 Ragna Ottermo - Hovedbosted: Tveråholman

333 Anders Persson Krøyts - Hovedbosted: Svensk Strådalen

0-0: Svensk Strådalen med Margaretha Bull Haltdalen

338 Aron Persson - Hovedbosted: Svensk Strådalen

1832-1839: Svensk Strådalen med Ragnhild Rolaugsdatter

329 Beret Nilsdatter Evjen - Hovedbosted: Svensk Strådalen

1839-1868: Svensk Strådalen med Petter (Pelle) Henriksen

332 Kirsti Krøyts - Hovedbosted: Svensk Strådalen

1868-1910: Svensk Strådalen med Pelle Jonsa (Per Jonsson)

334 Margaretha Bull Haltdalen - Hovedbosted: Svensk Strådalen

0-0: Svensk Strådalen med Anders Persson Krøyts

331 Pelle Jonsa (Per Jonsson) - Hovedbosted: Svensk Strådalen

1868-1910: Svensk Strådalen med Kirsti Krøyts

330 Petter (Pelle) Henriksen - Hovedbosted: Svensk Strådalen

1839-1868: Svensk Strådalen med Beret Nilsdatter Evjen

339 Ragnhild Rolaugsdatter - Hovedbosted: Svensk Strådalen

1832-1839: Svensk Strådalen med Aron Persson

337 Gunilla Hansson - Hovedbosted: Haugen

0-1940: Haugen med

325 Jo Grønås - Hovedbosted: Grønås Lapplæger

1880-0: Grønås Lapplæger med NA

323 John Larsson Grønås - Hovedbosted: Grønås Lapplæger

0-1905: Grønås Lapplæger med Kirsti Johansdatter Grønås

324 Kirsti Johansdatter Grønås - Hovedbosted: Grønås Lapplæger

0-1905: Grønås Lapplæger med John Larsson Grønås

328 NA - Hovedbosted: Grønås Lapplæger

1880-0: Grønås Lapplæger med Jo Grønås

1928-1995: Strådalen Østre med Per Ward

1925-1928: Strådalen Vestre med Per Ward

1906-1981: Storlunet med Magne Storlunet

1915-1997: Storlunet med Olaf Storlunet

1910-1993: Storlunet med Arne Storlunet

1929-1996: Sørvera Sørmoen med Bernhard Olsen

1825-1825: Sørvera Nedigården med Andreas Gulstad

1815-1815: Nordvera Østre med Lucas Jonsen Væren

1836-1838: Nordvera Østre med Anders Nordvera Østre

1895-1931: Nordvera Østre med Johannes Johansen Væren

1904-1980: Nordvera Østre med Sigurd Johansen Væren

1885-1907: Tronsmoen med Ole Iversen Tronsmo

1885-1907: Tronsmoen med John Iversen Tronsmo

1836-1838: Sørvera Sveet med Peder Isaksen

0-0: Sørvera Sveet med Johan Aleks

1838-1838: Sisselvolden med John Olsen

1961-2007: Sisselvolden med Egil Sisselvold

326 Sigrid Grønås - Hovedbosted: Grønås Lapplæger

1923-1954: Grønås Lapplæger med Torkil Persson Grønås

327 Torkil Persson Grønås - Hovedbosted: Grønås Lapplæger

1923-1954: Grønås Lapplæger med Sigrid Grønås

335 Jo Persa (John Persson Fjellner) - Hovedbosted: Heggøya

1880-0: Heggøya med Lisa Andersdatter

336 Lisa Andersdatter - Hovedbosted: Heggøya

1880-0: Heggøya med Jo Persa (John Persson Fjellner)

264 Lars Olsen Grøbba - Hovedbosted: Brattåsvald

311 Ole Bardosen Brattåsvaldet - Hovedbosted: Brattåsvald

1828-1828: Brattåsvald med