Tronsmosetran -

OmrådeVera
Gnr
Kart
HovedbrukTronsmoen
TypeHusmannsplass
StatusNedlagt
Eier
Beliggenhet
HistorikkTron Tronsen var rydningsmann på Tronsmoen, men ifølge muntlig tradisjon skal det ha vært en person der før Tron kom dit. Hans navn var Lucas og han bodde der Tronsmosetra er. I 1801 er denne personen inderst (leieboer) - i Nordvera østre og hans navn er Lucas Jonsen Væren født i 1762 på Kolstadvald. Lukasmyrene i Vera har trolig navnet sitt etter han. Lukasmyrene ligger mellom Sisselvolden og Sveet nedenfor veien, ikke så langt fra Veressjøen. Lucas Jonsen ble i 1790 gift med Anne Olsdatter født ca. 1751. Anne døde i 1822 i Vera og Lucas døde i 1832 i Byna hos slektningen Jon Lucassen Byna. Lucas var trolig på Tronsmosetra i 1790-årene før Tron Tronsen kom til Vera i 1799.
Siste fastboendeLucas Jonsen Væren